יצירת קשר

“Daat” Editorial Board
Secretary: Varda Aviani
Bar-Ilan University
Jacobovitz Building 1002, 4th floor, Room 403
Tel: +972-3-5318368.
Fax: +972-3-7384102
Email  daat.philosophy@biu.ac.il